วาฬที่เหงาที่สุดในโลก วาฬสีน้ำเงินชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องทะเล ถูกค้นพบเมื่อราวปี ค.ศ. 1989