จัดฟันแบบใส Invisalign มีกี่แบบ ใช้เวลากี่ปี เหมาะกับใครบ้าง

จัดฟันแบบใส Invisalign

จัดฟันแบบใส Invisalign คือ นวัตกรรมการติดอุปกรณ์จัดฟัน 3 มิติ ออกแบบชิ้นครอบฟันเฉพาะบุคคล บางครั้งการจัดฟันแบบใสเรียกว่า อินวิซาไลน์ (Invisalign) เนื่องจากเป็นชื่อแบรนด์อุปกรณ์จัดฟันแบบใสโดยบริษัท Align Technology (Thailand) Ltd.

การจัดฟันแบบใสเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทันตกรรมดิจิทัล เพราะใช้วิธีขึ้นรูปชิ้นอุปกรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3D Computerized Digital Imaging มาช่วยวางแผนการรักษา ด้วยการสร้างแม่พิมพ์ สำหรับชุดเครื่องมือจัดฟันแบบชิ้นต่อชิ้น ทำให้การผลิตมีความแม่นยำ ต่อแต่ละบุคคล ลดการระคายเคือง ต่อการเสียดสีกับเหงือก และกระพุ้งแก้ม อาการไมแกรน เพื่อให้ฟันสบกันแบบพอดี

ฟันแบบไหนจัดฟันใสได้บ้าง

การจัดฟันแบบใส เป็นอีกวิธีการรักษาทันตกรรม ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ ที่ได้รับการรับรองจาก อินวิซาไลน์ (Invisalign) ผู้ที่สนใจรักษาฟัน ด้วยวิธีจัดฟันแบบใส ต้องเข้ารับการวางแผนการรักษากับทันตแพทย์ เพื่อพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ของแต่ละคน WBET888 โดยลักษณะฟันที่จัดฟันแบบใส ได้แก่

1. ฟันเก
2. ฟันซ้อน
3. ฟันที่มีปัญหาการสบกันไม่พอดี
4. ขากรรไกรล่างยื่น
5. ผู้ที่เคยจัดฟันมาแล้ว แต่ฟันล้ม

จัดฟันแบบใส invisalign มีกี่แบบ ราคาเท่าไร

การจัดฟันแบบใสอินวิซาไลน์ (Invisalign) ที่ให้บริการทั้งหมด 6 แบบ โดยแต่ละแบบแตกต่างกันที่จำนวนชุดเครื่องมือที่ใส่ตามลักษณะของฟันคนไข้ ได้แก่

1. จัดฟันแบบใส อินวิซาไลน์ เอกซ์เพรส (Express)

ระดับปัญหาฟัน : ฟันซ้อนเกเล็กน้อย หรือเคยจัดฟันมาแล้วฟันล้ม ราคาจัดฟันแบบใส Invisalign Express : ประมาณ 50,000-70,000 บาท
ติดอุปกรณ์ : ไม่เกิน 7 ชุด
ระยะเวลารักษา : ประมาณ 6 เดือน

2. จัดฟันแบบใส อินวิซาไลน์ ไลต์  (Lite)

ระดับปัญหาฟัน : ฟันซ้อนเกไม่มากนัก
ราคาจัดฟันแบบใส Invisalign Lite : ประมาณ 90,000-100,000 บาท
ติดอุปกรณ์ : 14 ชุด
ระยะเวลารักษา : ประมาณ 6 เดือน-1 ปี

3. จัดฟันแบบใส อินวิซาไลน์ ฟูล (Full)

ระดับปัญหาฟัน : ฟันซ้อนเกค่อนข้างมาก
ราคาจัดฟันแบบใส Invisalign Express : ประมาณ 100,000-150,000 บาท
ติดอุปกรณ์ : 15 ชุดขึ้นไป
ระยะเวลารักษา : ประมาณ 1-2 ปี

4. จัดฟันแบบใส อินวิซาไลน์ โก (Go)

ระดับปัญหาฟัน : ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันสบเปิด ในระดับเล็กน้อย
ราคาจัดฟันแบบใส Invisalign Go : ประมาณ 110,000 บาท
ติดอุปกรณ์ : 20 ชุดขึ้นไป
ระยะเวลารักษา : ประมาณ 3 เดือน

5. จัดฟันแบบใส อินวิซาไลน์ โมเดอเรต (Moderate) 

ระดับปัญหาฟัน : ฟันซ้อนเกค่อนข้างมาก
ราคาจัดฟันแบบใส Invisalign Moderate : ประมาณ 160,000 บาท
ติดอุปกรณ์ : 25 ชุดขึ้นไป
ระยะเวลารักษา : ประมาณ 1 ปี

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส

1. ถอดล้างทำความสะอาดง่าย อุปกรณ์จัดฟันแบบใสถอดล้างออกมาทำความสะอาดได้ ดังนั้น จึงช่วยลดเศษอาหารติดฟัน ลดโอกาสเกิดฟันผุได้มากกว่าการจัดฟันแบบเดิม คนไข้ใช้แปรงสีฟันทั่วไปได้ ไม่ต้องใช้แปรงสีฟันสำหรับคนจัดฟัน

2. ลดการเสียดสีภายในช่องปาก ผู้ที่เคยจัดฟันแบบใส่เหล็ก มักประสบปัญหาอุปกรณ์เหล็ก เกี่ยวกระพุ้งแก้ม หรือเคลื่อนไปชนกับผิวส่วนอื่นๆ ทำให้เกิดการระคายเคืองและเจ็บ

3. ใช้ระยะเวลาจัดฟันลดลง การติดอุปกรณ์จัดฟันแบบใส วันละ 20-22 ชั่วโมง ตามแผนการรักษาของทันตแพทย์ จะช่วยลดปัญหาฟันเก ฟันสบ และอื่นๆ ที่มีเพียงเล็กน้อย ให้ใช้ระยะเวลาจัดฟันไม่นานมาก จากแต่เดิมที่ต้องติดอุปกรณ์จัดฟัน 12-36 เดือน บางคนใช้เวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟัน

4. เพิ่มความมั่นใจในบุคลิก คนไข้บางคนที่ใส่อุปกรณ์จัดฟัน จะรู้สึกสูญเสียความมั่นใจเวลาพูด หรือยิ้ม แต่การจัดฟันแบบใส ทำให้ผู้อื่นมองไม่เห็นว่าจัดฟันอยู่ จึงช่วยลดความเป็นกังวล เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่น

5. ไม่ต้องใส่ขณะรับประทานอาหาร คนไข้ถอดอุปกรณ์จัดฟันแบบใสได้ก่อนรับประทานอาหาร ไม่ต้องสวมใส่ติดไปด้วยขณะรับประทานอาหาร จึงลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการรักษาได้ เพิ่มความสะดวกในช่วงรับประทานอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *